2017

1. Asim Singha

2. Guruprasas Mandi

3. Kinshuk Chatterjee

4. Krishna Roy

5. Manab Ghosh

6. Meghashree Modak

7. Nibedita De

8. Pabitra Maiti

9. Puja Pal

10. Rahul Karmakar

11. Rajasaheb Das

12. Rishav Kundu

13. Sanjit Gayen

14. Shamim Khan

15. Sangita Maiti

16. Shyamaparasad Majhi

17. Sikta Pal

18. Soumik Kumar

19. Soumya Bairagya

20. Sreeroop Nemo

21. Sudipta Das

22. Sumana Sharma

23. Susmita Banerjee

24. Swastika Jash

25. Tulika Pal